Studie-beurzen

Dank zij de studie beurs geslaagd! (voor de kleuterschool)
Dank zij de studie beurs geslaagd! (voor de kleuterschool)

Onderwijs is in Thailand in principe goed geregeld, in ieder klein dorpje is wel een schooltje te vinden en onderwijs is verplicht en gratis tot en met de middelbare school.

 

De ouders zijn zelf echter wel verantwoordelijkvoor het vervoer van en naar de school, uniform, boeken en lunch geld. Dat is niet veel en de meeste ouders kunnen dat prima opbrengen.

 

De kinderen binnen het studie-beurs project van de Stichting Thai Child Development zijn dan ook echt uitzonderingen.

 

Dit zijn kinderen waarvan de ouders zelfs dit niet kunnen betalen. Resultaat is dat sommige kinderen helemaal niet naar school gaan, of wel naar school gaan maar iedere dag in oude vieze kleren, geen boeken hebben, geen lunch hebben, heel ver moeten lopen terwijl hun vriendjes met de bus gaan enzovoorts. Vaak worden deze kinderen dan ook gepest en blijven ze uiteindelijk thuis om de ouders op het land te helpen.

Hieronder kunt u meer lezen over 'de hulpvraag' en 'mentoring'. 

De hulpvraag

Nong Gee: geslaagd!
Nong Gee: geslaagd!

Wij werken in de omgeving van Phato samen met 17 scholen.

 

De leraren op deze scholen zijn onze contactpersonen en zij introduceren ons met kinderen en ouders die extra hulp nodig hebben.

 

Als een kind is geintroduceerd bij de stichting dan gaat onze zorg werker op huis bezoek. Er word gepraat met de opvoeders van het kind, de andere familie leden, mensen uit het dorp, en het dorpshoofd.

Gezamelijk word de individuele (thuis)situatie van dit kind bekeken en word er besloten hoe de stichting dit kind zal helpen deel te kunnen nemen aan het lokale onderwijs.

 

Al naar gelang de persoonlijk situatie kan dit een gedeeltelijke studiebeurs zijn (bijvoorbeeld het schoolbus geld, of de aanschaf van boeken) of een volledige beurs waarin alle kosten worden gedekt.

Mentoring

Alle studentjes van de Speciale School hebben een studiebeurs.
Alle studentjes van de Speciale School hebben een studiebeurs.

In geen enkel geval word er rechtstreeks geld gegeven aan het kind of de ouders/ verzorgers.

De leraar kan bijvoorbeeld portefeuille houder zijn voor het lunch geld, het school-uniform word door de stichting aangeschaft, het schoolbus geld word direct aan de chauffeurs 
gegeven, enzovoorts.

 

Alle kinderen binnen het Studiebeurs-project hebben een vaste mentor vanuit de stichting.

Deze mentor, bezoekt de kinderen, praat met de leraar, houdt cijfers in de gaten maar ook het algemeen welbevinden, bezoekt de ouders en begeleidt de algemene gang van zaken.

 

Zij zijn er verantwoordelijk voordat ieder individueel kind de ondersteuning krijgt die zij/hij nodig heeft. Zonder belerend te zijn, op een positieve, vrolijke manier maar wel controlerend om ervoor te zorgen dat de steun aangepast kan worden aan eventuele veranderingen en ook nooit langer word gegeven dan nodig is.

 

Donate via Paypal

ECO-LOGIC, Resort for Charity

Our main sponsor: Eco-Logic, Resort for Charity in Paksong, is set up  to support TCDF. Several projects are part of TCDF Eco-Logic.

Click on the logo's below to read more about the guesthouse, yoga retreat, the Artist in Residence program, the activities and volunteer projects.

Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Yoga Retreat
Eco-Logic Yoga Retreat
In&outdoor Activities
In&outdoor Activities
Voluntourism
Voluntourism
Artist in Residence
Artist in Residence

CERTIFIED AND REGISTERED

HELP US HELP!

Click here to get information on how to donate to the foundation.

E-mail

You can reach us at: tcdf.ecologic@gmail.com or use the form below to contact us.

Please know, that the work in the office is done in between our work for the children so we cannot always react directly. You can expect a reply within one week.

Thank you for your understanding.  

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

You can find our disclaimer here.

This website is designed,made and donated by Wonderful World of Websites.
Website donated by: Wonderful World of Websites