CBF Keurmerk

De Stichting Thai Child Development zal voorlopig geen inspanningen doen voor het verkrijgen van het CBF-keurmerk

Toelichting

Het CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving, is in 1925 opgericht en heeft tot doel “het bevorderen dat in Nederland de werving van de fondsen door en voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende rechtspersonen, en de voorlichting die door hen in dat kader wordt gegeven, op verantwoorde wijze zal plaatsvinden. Dit doet zij zowel in het belang van het publiek als in het belang van de erbij betrokken rechtspersonen.”

 

De realisatie van deze doelstelling wordt nagestreefd door het CBF onder meer door:

  • Het ontwikkelen van regelgeving voor een betrouwbare en verantwoorde fondsenwerving en het toetsen van de naleving door individuele instellingen; op hun verzoek!
  • In onafhankelijkheid signaleren en documenteren van zaken die maatschappelijk van belang kunnen zijn bij fondsenwerving
  • Verstrekken van informatie en advies aan publiek, overheden en instellingen

Het CBF kent 4 beoordelingsvormen:

  1. CBF-keur voor goede doelen
  2. het CBF-certificaat voor kleine goede doelen
  3. De Verklaring van geen bezwaar en Beoordeling van beginnende instellingen.
  4. Beoordeling van kledinginzamelende instellingen.

 Een 1e aanvraag van “Verklaring van gaan bezwaar” binnen 1 jaar na oprichting, kost € 454,=. Na minimaal 3 jaar actief te zijn, kan het CBF keurmerk worden aangevraagd. Deze kost € 4.175, =

 

Het CBF keurmerk is geen garantie voor hogere inkomsten; wel zal het publiek de Stichting waarschijnlijk eerder als betrouwbaarder bestempelen. Voor grote concurerende, publieke acties waarbij zeer hoge donaties nodig zijn zal de financiele investering in het aanvragen en behouden van een CBF keurmerk ongetwijfeld nut hebben. Het CBF bestaat niet voor niets al zo lang en met succes!

 

Voor kleine stichtingen zoals de onze, waar 10 euro meer of minder een heleboel uitmaakt is het echter anders.

Een van de belangrijkste waarden van de Stichting Thai Child Development is dat donaties rechtstreeks ten behoeve dienen te komen aan kinderen met een achterstand. Overhead kosten moeten zo laag mogelijk worden gehouden en dat lukt ons heel goed door :

  1. zo veel mogelijk met vrijwilligers te werken, inclusief het management en het bestuur
  2. alleen op lokatie een klein kantoor om het hoognodige papierwerk te kunnen doen
  3. constant heel kritisch kijken naar de noodzaak en het directe effect op onze kinderen alvorens een uitgave te doen.

Op dit moment zou het tegen de waarden van TCDF ingaan om geld te besteden aan een keurmerk om de kans op donaties te vergroten.

Onze betrouwbaarheid bij het publiek moeten we verdienen. Wij geven volledige openheid van zaken: Onze verslaglegging zal voldoen aan het doel waarvoor verslaglegging dient: verantwoording afleggen over inkomsten en uitgaven, alsmede over genomen besluiten. Wij zullen ons hierbij zonodig laten bijstaan door deskundigen binnen ons netwerk.

 

Donate via Paypal

ECO-LOGIC, Resort for Charity

Our main sponsor: Eco-Logic, Resort for Charity in Paksong, is set up  to support TCDF. Several projects are part of TCDF Eco-Logic.

Click on the logo's below to read more about the guesthouse, yoga retreat, the Artist in Residence program, the activities and volunteer projects.

Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Yoga Retreat
Eco-Logic Yoga Retreat
In&outdoor Activities
In&outdoor Activities
Voluntourism
Voluntourism
Artist in Residence
Artist in Residence

CERTIFIED AND REGISTERED

HELP US HELP!

Click here to get information on how to donate to the foundation.

E-mail

You can reach us at: tcdf.ecologic@gmail.com or use the form below to contact us.

Please know, that the work in the office is done in between our work for the children so we cannot always react directly. You can expect a reply within one week.

Thank you for your understanding.  

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

You can find our disclaimer here.

This website is designed,made and donated by Wonderful World of Websites.
Website donated by: Wonderful World of Websites