แนวความคิดเห็นในการทำงาน

  • ส่งเสริมช่วยเหลือเด็กทุกประเภทโดยมีการดำเนินการติดตามข้อมูลที่แท้จริง และช่วยเหลือในระยะเวลาที่เหมาะสม
  • ร่วมมือกับผู้ปกครอง / คณะครู อาจารย์ / หมอ / พยาบาล / โรงพยาบาล / หน่วยงานรัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือเด็ก
  • ส่งเสริมให้เด็กอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมและสังคมในพื้นที่ก่อน แล้วพิจารณาว่าเด็กสมควรส่งเสริมด้านไหนต่อไป
  • ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน เพราะงบประมาณที่ได้รับจากการบริจาคมาให้เด็ก จะต้องเกิดคุณค่าสูงสุด
  • ส่งเสริมและพัฒนาด้านการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น ก่อนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
  •  เคารพต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในชุมชน
  • ไม่เกี่ยวกับศาสนาและการเมืองใดๆ

ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่เข้ามาหาข้อมูล มาเที่ยวและมาร่วมกิจกรรมโครงการร่วมกัน

 

Donate via Paypal

ECO-LOGIC, Resort for Charity

Our main sponsor: Eco-Logic, Resort for Charity in Paksong, is set up  to support TCDF. Several projects are part of TCDF Eco-Logic.

Click on the logo's below to read more about the guesthouse, yoga retreat, the Artist in Residence program, the activities and volunteer projects.

Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Yoga Retreat
Eco-Logic Yoga Retreat
In&outdoor Activities
In&outdoor Activities
Voluntourism
Voluntourism
Artist in Residence
Artist in Residence

CERTIFIED AND REGISTERED

HELP US HELP!

Click here to get information on how to donate to the foundation.

E-mail

You can reach us at: tcdf.ecologic@gmail.com or use the form below to contact us.

Please know, that the work in the office is done in between our work for the children so we cannot always react directly. You can expect a reply within one week.

Thank you for your understanding.  

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

You can find our disclaimer here.

This website is designed,made and donated by Wonderful World of Websites.
Website donated by: Wonderful World of Websites