เงินที่จำเป็น

มูลนิธิฯส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส เริ่มโครงการปีพ.ศ.2546 ปัจจุบันรับเด็กเข้ามาเรียน วันพุธถึงวันศุกร์เป็นเด็กพิเศษ ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์เป็นเด็กทั่วไป ในอนาคต ปี พ.ศ. 2559 ทางมูลนิธิฯอยากเปิดบริการให้เด็กทั้ง 1 อาทิตย์ แต่ทางมูลนิธิฯ ยังต้องหาทุนและผู้ดูแลเด็กในจำนวนเพิ่มขึ้น

มูลนิธิฯใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน เพราะงบประมาณที่ได้รับจากการบริจาคมาให้เด็ก จะต้องเกิดคุณค่าสูงสุด การทำงานในมูลนิธิฯต้องพัฒนาตนเองเบื้องต้นก่อน

 

คุณสามารถช่วยเราโดยการบริจาคผ่านบัญชีของเราคลิกที่นี่เพื่อไปที่นั่น

 

 

 

โครงการ

Project

 

จำนวนเด็ก

Amount of children

 

ค่าใช้จ่าย /เดือน

Monthly Expenses

 

ประมาณ / เดือน

Approx. per child /month

 

 

Medical care

ด้านรักษาพยาบาล /ด้านกายภาพบำบัด /ด้านในกรณีฉุกเฉิน

34 คน / kids

ค่ายา / ค่าเดินทาง / ค่ารักษา /

ค่าอุปกรณ์

Hospital, specialist, medicine.

30,000

1,000 / คน/เดือน

 

Nutrition

โภชนาการ

8 คน/ kids

ให้นมผง / อาหาร / อาหารเสริม / วิตามิน (เด็กพิเศษ)

Multi vitamine for handicapped and sic children, milk for newborns without mothers, emergency food for the poorest

15,000

 

2,000 / คน/เดือน

 

Special Education

ศูนย์ส่งเสริมเด็กพิเศษ

18 คน/ kids

ส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กพิเศษ (เด็กออทิสติก / เด็กดาวน์ / เด็กสติปัญญาช้า / เด็กสมาธิสั้น / เด็กพิการทางสมองและร่างกาย) ค่ารถรับ  ส่ง / ค่าดูแล / ค่าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

Education for children with disabilities that cannot join regular schools, School, bus, food, uniforms, teachers.

70,000

เดือน

 

 

Creative LearningCenter

ศูนย์พัฒนาความรู้เด็ก

ประมาณ 20  50 คน/ kids

ค่าประกัน / ค่ารถรับ - ส่ง / ค่าแม่ครัว / ค่าอาหาร / ค่าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

Educational activities for all local children on weekends. Bus, material, insurance, food.

9,000

เดือน

 

Scholarships

ทุนการศึกษา

12 คน/ kids

ช่วยเหลือด้านอาหารกลางวันและรถรับ – ส่ง

Full or partial scholarships for the poorest. Books, school bus, uniforms, lunch.

10,000

1,000 /คน/ เดือน

 

           

 

 

Donate via Paypal

ECO-LOGIC, Resort for Charity

Our main sponsor: Eco-Logic, Resort for Charity in Paksong, is set up  to support TCDF. Several projects are part of TCDF Eco-Logic.

Click on the logo's below to read more about the guesthouse, yoga retreat, the Artist in Residence program, the activities and volunteer projects.

Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Yoga Retreat
Eco-Logic Yoga Retreat
In&outdoor Activities
In&outdoor Activities
Voluntourism
Voluntourism
Artist in Residence
Artist in Residence

CERTIFIED AND REGISTERED

HELP US HELP!

Click here to get information on how to donate to the foundation.

E-mail

You can reach us at: tcdf.ecologic@gmail.com or use the form below to contact us.

Please know, that the work in the office is done in between our work for the children so we cannot always react directly. You can expect a reply within one week.

Thank you for your understanding.  

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

You can find our disclaimer here.

This website is designed,made and donated by Wonderful World of Websites.
Website donated by: Wonderful World of Websites