ศูนย์ส่งเสริมเด็กพิเศษ

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้เห็นทางหน่วยงานภาครัฐจากทางโรงพยาบาลและโรงเรียนมีคุณภาพอยู่แล้ว แต่กรณีที่มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็กพิการที่ไม่สามารถเข้าสู่ในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ แต่ไม่ใช่เป็นการดำเนินการแทน การทำงานของมูลนิธิฯ เป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ อำเภอพะโต๊ะ ห่างจากตัวเมืองระนอง 50 กิโลเมตร

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนช่วยส่งเสริมเด็กพิการทางด้านสมองและร่างกายที่ไม่สามารถไปโรงเรียนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ เพื่อพัฒนาด้านสมองและร่างกายให้ช่วยเหลือตัวเอง และฝึกวิชาชีพเพื่ออนาคต ให้เด็กได้รับความสุข การสอนเด็กแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่จะให้เด็กอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กจะเป็นคนไทยที่มีจิตอาสาและมีใจรัก และจะมีอาสาชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมในบางโครงการ

 

กิจกรรมที่จัดการเรียนการสอน

การเรียนพื้นฐาน

เขียน / อ่าน / จำนวนเลข / คอม และอื่นๆ

การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

สอนให้เด็กแสดงความรู้ที่ถูกต้องโกรธ / กลัว / ดีใจ / เสียใจ

การส่งเสริมด้านคุณภาพและอนามัย

ธาราบำบัด / อาชาบำบัด / กีฬา / กายภาพบำบัด

การเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวัน

ทำความสะอาดตัวเอง / งานบ้าน / การใช้จ่าย / การใช้โทรศัพท์ และอื่นๆ

การฝึกงานเพื่อประกอบวิชาชีพ

สวน / ศิลปะ / เย็บผ้า / ร้านอาหาร / ร้านขายของและอื่นๆ

Donate via Paypal

ECO-LOGIC, Resort for Charity

Our main sponsor: Eco-Logic, Resort for Charity in Paksong, is set up  to support TCDF. Several projects are part of TCDF Eco-Logic.

Click on the logo's below to read more about the guesthouse, yoga retreat, the Artist in Residence program, the activities and volunteer projects.

Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Yoga Retreat
Eco-Logic Yoga Retreat
In&outdoor Activities
In&outdoor Activities
Voluntourism
Voluntourism
Artist in Residence
Artist in Residence

CERTIFIED AND REGISTERED

HELP US HELP!

Click here to get information on how to donate to the foundation.

E-mail

You can reach us at: tcdf.ecologic@gmail.com or use the form below to contact us.

Please know, that the work in the office is done in between our work for the children so we cannot always react directly. You can expect a reply within one week.

Thank you for your understanding.  

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

You can find our disclaimer here.

This website is designed,made and donated by Wonderful World of Websites.
Website donated by: Wonderful World of Websites