คุณสามารถช่วยมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนได้

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนทำงานร่วมกับโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนชุมชนตั้งแต่ ปีพ.ศ.2546 ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครชาวไทยและชาวต่างชาติ มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ได้รับเงินเดือนตามกฎหมาย แต่ได้รับในจำนวนจำกัด เพราะเป็นการช่วยเหลือเพื่อการกุศล ปีพ.ศ.2553 ทางมูลนิธิฯ เปิดศูนย์ส่งเสริมเด็กพิเศษ เป็นโครงการแรกรับเด็กเข้ามาเรียน วันพุธถึงวันศุกร์เป็นเด็กพิเศษ ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์เป็นเด็กทั่วไป ในอนาคต ปี พ.ศ.2559 ทางมูลนิธิฯอยากเปิดบริการให้เด็กทั้ง 1 อาทิตย์ แต่ทางมูลนิธิฯ ยังต้องหาทุนและผู้ดูแลเด็กในจำนวนเพิ่มขึ้น

               

คุณสามารถเข้าร่วมโครงการได้ดังนี้

  •  คุณสามารถFriend of TCDF(ผู้บริจาคเงินทุนให้กับเด็ก)ได้ตั้งแต่ 100 – 1,000 บาท/เดือน
  • คุณสามารถจัดกิจกรรมในกลุ่มของหน่วยงานเพื่อหาทุนบริจาคให้เด็กในมูลนิธิฯได้
  • คุณสามารถเป็นตัวแทนเพื่อประชาสัมพันธ์งานในโครงการให้เด็กในมูลนิธิฯได้
  • คุณสามรถมาเป็นอาสาโดยจิตอาสาทำงานในสิ่งที่คุณสามารถช่วยได้
  • คุณสามารถนำผัก ผลไม้ มาให้ที่มูลนิธิฯได้
  • คุณสามารถมาเที่ยวมาพักผ่อน ที่มูลนิธิฯได้

 

Donate via Paypal

ECO-LOGIC, Resort for Charity

Our main sponsor: Eco-Logic, Resort for Charity in Paksong, is set up  to support TCDF. Several projects are part of TCDF Eco-Logic.

Click on the logo's below to read more about the guesthouse, yoga retreat, the Artist in Residence program, the activities and volunteer projects.

Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Resort for Charity
Eco-Logic Yoga Retreat
Eco-Logic Yoga Retreat
In&outdoor Activities
In&outdoor Activities
Voluntourism
Voluntourism
Artist in Residence
Artist in Residence

CERTIFIED AND REGISTERED

HELP US HELP!

Click here to get information on how to donate to the foundation.

E-mail

You can reach us at: tcdf.ecologic@gmail.com or use the form below to contact us.

Please know, that the work in the office is done in between our work for the children so we cannot always react directly. You can expect a reply within one week.

Thank you for your understanding.  

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

You can find our disclaimer here.

This website is designed,made and donated by Wonderful World of Websites.
Website donated by: Wonderful World of Websites