ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 สถานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มี Ms Rosalie Tieges (คุณโรส/คุณกุหลาบ) เป็นผู้บุกเบิก งบประมาณที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯได้มาจากผู้มีจิตศัทธาชาวฮอลแลนด์และมูลนิธิฯที่ฮอลแลนด์เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ และความตั้งใจในการช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ อำเภอพะโต๊ะ ให้ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม

วิดีโอสั้น ๆ ที่สวยงามเกี่ยวกับโรงเรียนพิเศษของ TCDF นำแสดงโดยหนอง Eef